Eeron talon vaiheista

Tässä pyritään luomaan luettelo Eeron talon isännistä.

Erkin Mikonpojan seuraajaksi Eeron talossa mainitaan Lucia. Lucia mainitaan uudestaan yksinään 1553-1560. Oliko Lucia Erkin puoliso, jonka nimissä talo oli miehensä kuoltua? Tällöin Erkki olisi kuollut n. 1552-1553, viimeistään 1553.

Lucia poistuu kirjoista 1560. Onko hän kuollut silloin? Ehkä todennäköisempää on, että taloon merkitty Joona Erkinpoika on ollut Lucian ja Erkin poika, joka 1560 tienoilla olisi ollut täysi-ikäinen ja tullut talon isännäksi. Silloin Joona olisi syntynyt n. 1536

Seuraava isäntä on siis Joona Erkinpoika. Hänet mainitaan luetteloissa 1561-1565. 1561 mainitaan talon tiedoissa yksi talonpoika.

Joonan jälkeen taloa isännöi Tapani Erkinpoika. Hänestä ei kuitenkaan ole merkintää verokirjassa, vaan luetteloissa mennään suoraan hänen seuraajaansa, Erkki Erkinpoikaan. Hänet puolestaan mainitaan vv. 1579-1618. Tällöin talon nimeksi oli jo vakiintunut Eero.

Erkin seuraajana mainitaan Anunti Erkinpoika. Hän näkyy luetteloissa vv. 1613-34 ja 1637-46. Anuntin kausien välissä talossa näyttää hallinneen Erkki Anuntinpoika. Onko tämä ollut isännän poika? Anuntin maininta luetteloissa rajoittuu vuosiin 1632-38.

Vuosien 1647 ja 1655 välisestä tilanteesta ei ole tietoa.

Vuonna 1656 on Eeron talon isännäksi merkitty Hannu Hannunpoika, Hannun talosta.