Eeron talon ja siitä lohkottujen talojen isännät

Eeron talon isännät Erkki Mikonpojasta Aukusti Heikinpoikaan. Aukustin jälkeen Pellon Eero- talon isännyys siirtyi hänen vävylleen, K.H.Saariselle. Tästä alkaen talo tunnettiin nimellä Saarinen.

Vas: Reginald Outhierin kartta Pellosta vuodelta 1736. Jolmanputaan etelärannalla Juuson, Eeron, Kyrön, Jussin ja "Laron" (ilm. myöhemmin tunnettu Lassilan talo) talot.

Oik.: astemittausretkikunnan johtaja, Pierre Louis Maupertuis


Eeron kantatalon isäntiä


Erkki Mikonpoika1539 - 1552 

Lucia1553 - 1560edellisen puoliso?

Joona Erkinpoika1561 - 1565Erkki Mikonpojan poika?

Tapani Erkinpoika1566 - 1578 ?Erkki Mikonpojan poika?

Erkki Erkinpoika1579 - 1618Erkki Mikonpojan poika?

Anunti Erkinpoika1613 - 1634 

Erkki Anuntinpoika1635 - 1636Anunti Erkinpojan poika?

Anunti Erkinpoika1637 - 1646 

?1647 - 1655 

Hannu Hannunpoika1656 

Erkki Hannunp. Eero1688 - 1698Hannu Hannunp.  (2) Eeron poika

Mikko Hannunp. Eero1699Hannu Hannunp.  (2) Eeron poika

1700- luvun alun tienoilla Eeron talo jaettiin kahteen osaan, Eeroksi ja Juusoksi. Juuson taloa ryhtyi isännöimään Mikko Joosepinp. Keksi eli Eero. 


Pekka Hannunp. Eero1728

Olli Pekanp. Eero (Pellander)1749Pekka Hannunp. Eeron poika

Hannu Antinp. Eero (ja joku muu?)n. 1755 - 1824Antti Pekanp. Eeron poika

Asarias Hannunp. Eeron. 1824 - 1876Hannu Antinp. Eeron poika

Heikki Asariaanp. Eeron. 1876 - 1889 ?Asarias Hannunp. Eeron poika

?  

Aukusti Heikinp. Eero1901 - 1910Heikki Asariaanp. Eeron poika


Juuson talon isäntiä


Juuso Juusonp. Keksi eli Eero1728Juuso Antip. Keksin poika

Mikko Juusonp. Keksi eli Eero1749Juuso Juusonp. Keksi eli Eeron poika


Alapieskän talon isäntiäYlipieskän talon isäntiä