Sukuseura Torniolaakson Eerot ry

Kesän 2016 sukukokouksen yhteydessä sukuseuran hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt (seuraavaan sukukokoukseen saakka):
  • Kaisa Määttä, pj
  • Mikko Ekonoja, vpj (*
  • Antti Kerola
  • Erkki Lantto
  • Jouni Ekonoja (*
  • Paavo Eero (*
  • Susanna Eeronheimo (*

    *: uusi jäsen hallituksessa
Kaikkien hallituksen jäsenten sähköpostiosoite on etunimi.sukunimi@eeronsuku.fi. Ota rohkeasti yhteyttä!

Sukukokouksista

Eeron suku on kokoontunut halki vuosisatojen erilaisiin tilaisuuksiin. Varsinaisia "sukukokouksia", on ollut neljä.

Sukuseuran nimestä

Sukuseuran perustava kokous päätti nimetä seuran nimellä "Sukuseura Torniolaakson Eerot". Kunhan rekisteröinti saadaan tehtyä, perään tulee vielä "ry".

Nimeksi ei tullut "Torniolaakson Eerot", koska tällä haluttiin välttää vaikuteltaam "etunimikerhosta". Sukuseura- sana alussa selkeyttää tätä.
Nimessä ei ole myöskään sanaa "Tornionlaakso" vaan sen sijaan "Torniolaakso". Tästä kokouksessa oltiin tarkkoja. Kyseessä on nimittäin kaksi eri käsitettä. Lainaamme Wikipediaa:

"Tornionlaakso on maantieteellinen alue Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa. Tornionlaaksolla (joskus myös Tornionjokilaakso) tarkoitetaan Tornion- ja Muonionjoen varressa Suomen ja Ruotsinrajalla sijaitsevia kuntia molemmin puolin jokia. Alue muodostaa yhtenäisen murrealueen, ja on historiallisesti kuulunut samaan Ruotsin Länsipohjan maakuntaan vuoteen 1809 asti, jolloin alue jaettiin Ruotsin ja Keisarillisen Venäjän kesken vetämällä näiden raja aluetta halkoviin Tornion- ja Muonionjokiin. Suomen itsenäistyttyä joki on muodostanut Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan." (http://fi.wikipedia.org/wiki/Tornionlaakso)

"Torniolaakson seutukunta on yksi Suomen seutukunnista. Se sijaitsee Lapin maakunnassa. Siinä kuuluu kaksi kuntaa ja sen LAU 1 (NUTS 4) -numero on 193. Huomaa seutukunnan nimen kirjoitusasu (Torniolaakso, ilman genetiiviä) poikkeuksena yleisemmästä TornionlaaksostaSeutukunta on Lapin pienin muodostuen vain kahdesta kunnasta. Pellon ja Ylitornion kesken on ollut vuosikausien ajan tiivistä yhteistyötä ja nykyisin esimerkiksi sivistytoimi hoidetaan yhteisen osastopäällikön voimin." (http://fi.wikipedia.org/wiki/Torniolaakson_seutukunta)

Seuramme halusi nimellään sijoittua ylisen Tornionjoen seudulle, ja nimenomaan Pelloon. Maassame on muitakin Eero- sukuja, me olemme niitä "Pellon Eeroja". Toki suku on sieltä vuosisatojen aikana siirtynyt ympäri maata ja maapalloa. 

Jäsenhankinta

Sukuseuran jäsenhankinta aktivoituu viimeinekin vuoden 2017 alussa. Tähän sukukokous kesällä 2016 hallituksen velvoitti. Asiasta tiedotetaan mm. näillä sivuilla ja Facebookissa.

Miksi liittyä jäseneksi?

Sukuseuran jäsen pääsee seuran tiedottamisen ytimeen. Hän saa tiedon tulevista tapahtumista ja pääsee osallistumaan mahdollisiin tapahtumiin jäsenhintaan. Jäsen saa myös tulevat jäsenpostit kotiinsa.

Paljonko jäsenyys maksaa?

Kesän 2016 sukukokous tarkisti seuran jäsenmaksuksi 10€ henkilöjäseneltä ja 20€ perhejäseneltä. Perhejäseniksi käyvät samassa ruokakunnassa eli osoitteessa asuvat perheen jäsenet. Eli jos perheestä liittyy kaksikin on sama liittyä perhejäseneksi. Jokainen perhejäsenen yksittäinen ihminen merkitään luonnollisesti seuran jäseneksi, maksu vain menee yhteen kertaan.

Facebook